Grudzień2019

Za co można stracić gwarancję na auto?

Utrata gwarancji na posiadane auto jest jednym z pojawiających się problemów kierowców indywidualnych jak i przedsiębiorstw. Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu w jak prosty sposób można stracić gwarancję na auto. Wobec tego warto wiedzieć jakich blędów unikać, aby auto z gwarancją służyło możliwie jak najdłużej.

Auto z gwarancją – czy jej posiadanie jest obowiązkowe?

W zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa producenci wszelkiego rodzaju pojazdów nie są zobowiązani do informowania, iż ich auto jest sprzedawane z gwarancją. Dzięki temu producenci aut mogą kształtować warunki sprzedaży auta z gwarancją według własnych, wewnętrznych zasad oraz przepisów.

Jednak z racji tego, iż każdy producent auta chce, aby klienci byli jak najbardziej i możliwie jak najdłużej zadowoleni, salony samochodowe danego sprzedawcy udzielają swojego rodzaju gwarancji na dane auto. Mimo to bez wątpienia zdarzają się przypadki, iż w umowie sprzedaży auta znajdują się zapisy, które uniemożliwiają dochodzenie roszczeń ze strony klienta w przypadku m.in uszkodzenia czy złego działania pojazdu.

Auta z gwarancją – za co można ją stracić?

Istnieje wiele powodów, czasami prozaicznych, przez które można utracić gwarancję na posiadane auto. Zaliczają się do nich m.in.:

  • Przeglądy pojazdu poza autoryzowaną stacją obsługi pojazdów – aktualnie obowiązujące przepisy unijne nakazują kierowcom, aby przestrzegali i respektowali zasady dokonywania przeglądów stanu technicznego pojazdów wyłącznie w ASO. Jeśli przegląd stanu technicznego auta z gwarancją zostanie dokonany poza ASO, a następnie dojdzie do uszkodzenia pojazdu, producentowi łatwo będzie zarzucić, iż pojazd przestał działać poprawnie ze względu na wadliwe części zamienne czy niedokładnie wykonaną pracę;
  • Kontrola stanu nadwozia auta – gwarancję na perforację auta można stracić w prosty sposób (wystarczy brak choćby jednego wpisu w książce gwarancyjnej potwierdzające dokonanie przeglądu karoserii pojazdu aby gwarancja została cofnięta);
  • Spóźnienie z okresowym przeglądem pojazdu – należy pamiętać, aby regularnie i terminowo dokonywać przeglądów stanu technicznego pojazdu wyłącznie w ASO. W przeciwnym razie gwarancja na dany pojazd zostanie utracona nawet w sytuacji gdy spóźnienie wynosi jeden dzień. Co więcej brak wpisania przeglądu stanu technicznego pojazdu w książkę również będzie podstawą do utraty gwarancji na dany pojazd;
  • Zamontowanie dodatkowych instalacji w pojeździe – dla przykładu, jeśli zostanie zamontowana instalacja LPG poza ASO wówczas gwarancja również może zostać utracona, a ewentualne naprawy z tytułu złego montażu dodatkowego systemu będzie trzeba pokryć na własny koszt.
Read More »